»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Uppsala Polacksbacken -1982

Veterandagen 29 maj.
Buss erbjuds intresserade för transport till och från Veterandagen.
Avgång garnisonsvakten LedR: 29/5 kl. 0830
Återtransport från Gärdet: 29/5 kl. 1700
Anmäl detta till Regstab/J1, ledr-regstab-j1@mil.se senast 14/5 kl. 1200. Anmälan är bindanden och på grund av begränsat antal platser är rekommendationen att anmälan görs så snart som möjligt.

Regementes dag !
Kamratföreningarnas fanor
Flottans män, Göta Livgarde, LedR och Upplands reg och Signaltrupperna


Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Bli medlem?

Enköping 1982-