»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

 

 

Uppsala Polacksbacken -1982

Regementets dag 6 oktober
Program

10.00-11.20 Musikkår och fordon ur LedR krigsförband. Uppvisning Stora Torget Enköping
11:30 Regementets dag öppnar för allmänheten
12.15 Chefen för Ledningsregementet hälsar välkommen
13.15 Förbandsuppvisningar
14.30 Patrullfältävlan Rekryter
15.30 Chefen för Ledningsregementet genomför soldaterinran
16.00 Regementets dag stänger för allmänheten

Notera
Besök utställningen Försvarsradio 100 år

Bli medlem?

Enköping 1982-


Dagens entré

Kamratföreningens höstresa 2018 till Tärnsjö
Några bilder från INGBO källor och INGBO skvaltkvarn.

En skvaltkvarn, skvalta eller en grekisk kvarn, är en mindre vattenkvarn för malning av säd mellan kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul som med en axel sammanbinds direkt, utan växel, med en horisontellt liggande kvarnsten.