»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Uppsala Polacksbacken -1982

Regementes dag !
Kamratföreningarnas fanor
Flottans män, Göta Livgarde, LedR och Upplands reg och Signaltrupperna


Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Bli medlem?

Enköping 1982-