»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

 

 

Uppsala Polacksbacken -1982

Välkommen  till lunchträff  8 november.

Samling kl 1200 i Lilla Frösunda
Där serveras ärtsoppa och pannkaka med punsch.    
Kostnad 50:-, punsch kostnad tillkommer
Efter lunchen är det kaffe och föredrag på mässen om den då nyligen avslutade övningen Junction Trident i Norge,
samt om sommarens bränder och regementets insatser i dessa:

Anmälan till sekr@ledrkf.se, senast den 6 november, eller till Anders G tfn 0708-272697.
Inpassering nya vakten

 

Ledningsregementets Julvesper
Torsdagen den 6 december kl 18.00
Regementspastor Jimmy Werf
Vårfrukyrkan, Enköping

Bli medlem?

Enköping 1982-


Dagens entré

Kamratföreningen på regementetsdag vid soldaterinran.

Kamratföreningens höstresa 2018 till Tärnsjö
Några bilder från INGBO källor och INGBO skvaltkvarn.

En skvaltkvarn, skvalta eller en grekisk kvarn, är en mindre vattenkvarn för malning av säd mellan kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul som med en axel sammanbinds direkt, utan växel, med en horisontellt liggande kvarnsten.