»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

 

 

Uppsala Polacksbacken -1982

Regementschefen öv Mattias Hanssons sommarhälsning här. Innehåller också information om regementets dag 6 oktober.

Inbjudan höstresan här.

Anmälan


 


 

Kamratförening medverkar i Veterandagens fanborg vid FM ceremoni vid Veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet.
Veterandagen innehöll förutom ceremoni också en utställning, överflygning av Jas 39 Gripen, fallskärmshoppning utfört av Idrottsveteranerna, tal av bland annat försvarsminister Peter Hultqvist, försvarsutskottets ordförande Allan Widman överbefälhavare Micael Bydén och personaldirektör Klas Eksell.

 

Bli medlem?

Enköping 1982-